Amputations- och protesregistret är ett medicinskt kvalitetsregister som har till syfte att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela vårdkedjan (Amputation - Protesförsörjning - Rehabilitering). Amputations- och protesregistret kommer att fungera som ett instrument för uppföljning, förbättringsarbete och förebyggande insatser.

Välkommen till användarmöte i Göteborg/Mölndal den 28/3! SIsta datum för anmälan är den 17/3.

Inbjudan, preliminärt program och anmälningblankett finns på länkarna nedan.

Inbjudan och program Anmälan Göteborg/Mölndal 2019
Instruktionsfilm registrering Presentation Swedeamp Kort bakgrund Swedamp
Årsrapport 2017 Coachprojektet, nytt från RTP