Amputations- och protesregistret är ett medicinskt kvalitetsregister som har till syfte att skapa underlag för objektiv utvärdering av amputationspanoramat och dess konsekvenser i hela vårdkedjan (Amputation - Protesförsörjning - Rehabilitering). Amputations- och protesregistret kommer att fungera som ett instrument för uppföljning, förbättringsarbete och förebyggande insatser.
Ny förening för amputerade och anhöriga, information och anmälningsblankett finns här! Skriv gärna ut och sprid informationen till alla som kan vara intresserade.
Instruktionsfilm registering Presentation Swedeamp Kort bakgrund Swedamp